Dostawa

  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

  2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

    1. za pośrednictwem firmy kurierskiej;

  3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.

  4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.

  5. Sprzedawca, każdorazowo wystawia drogą elektroniczną fakturę vat obejmującą dostarczane towary. W przypadku zgłoszonego sprzeciwu Klienta Sprzedawca dostarcza fakturę vat wraz z dostarczonymi Towarami. 

  6. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.