Megastore Bartosz Szymański
ul. Słonimskiego 9/35
80-280 Gdańsk
e-mail: sklep@najlepszazabawka.pl
tel.: +48 506 506 813

....................................., dnia .....................................
Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

..........................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

..........................................................................................................Formularz odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego produktu:

Nazwa produktu:

................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy:

 

................................................................................................................................................................................... 

Z poważaniem


.....................................